SKENOVANIE FILMOV

Výhodné balíčky skenovania filmov negatívnych, diapozitívnych a ČB na profesionálnom filmovom skeneri Noritsu HS 1800 rozdelené podľa rozlíšenia obrázkov

DIGIBALÍK

1000x1500

JPG cca 1,5 MB/obr.

5,50 €

TIFF cca 4,6 MB/obr.

7,99 €

ZÁKLAD

2000x3000

JPG cca 5,3 MB/obr.

6,50 €

TIFF cca 18,5 MB/obr.

9,99 €

ŠPECIÁL

4000x6000

JPG cca 40 MB/obr.

10,99 €

TIFF cca 80 MB/obr.

20,90 €

SKENOVANIE JEDNOTLIVÝCH POLÍČOK (z nastrihaných negatívov)

1000x1500

2000x3000

4000x6000

JPG

0,50 € / pol.

1,33 € / pol.

2,50 € / pol.

TIFF

0,80 € / pol.

2,00 € / pol.

3,00 € / pol.

pozn. :  zo 120 negat. zábery exponované ako 6x6, scan v tomto prípade bude

             pri jednotlivých balíkoch v rozlíšení 1000x1000,2000x2000, 4000x4000

cenník platný od 1.4.2019